Godziny otwarcia i cennik

Godziny otwarcia i cennik

Przedszkole w roku szkolnym jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 17.15.
W okresie wakacyjnym przedszkole pracuje w godzinach 8.00 – 17.00,
z wyjątkiem dwutygodniowej przerwy technicznej.
Placówka jest nieczynna w drugim tygodniu ferii zimowych.
O dniach wolnych oraz dyżurach rodzice zostaną poinformowani na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

 

Z dniem podpisania pierwszej umowy pobierana jest opłata wpisowa
w wysokości 380 zł.
Jest to opłata roczna bezzwrotna.
Czesne wynosi 1200 zł miesięcznie, płatne jest z góry za dany miesiąc.


W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, opiekę psychologa.
Czesne nie zawiera opłaty za wyżywienie.