Oferta i cennik

Oferta i cennik

Przedszkole w roku szkolnym jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 17.30. W okresie wakacyjnym pracujemy w godzinach 8.00-17.00 za wyjątkiem dwutygodniowej przerwy.

O dodatkowych dniach wolnych oraz o pełnionych dyżurach rodzice informowani są na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

Z dniem podpisania pierwszej umowy pobierana jest opłata wpisowego w kwocie 750 zł. Jest to opłata bezzwrotna, jednorazowa na wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. Czesne wynosi 750 zł miesięcznie i jest płatne z góry do 5 dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku.

Dodatkowo płatne są posiłki  dostarczane codziennie przez firmę cateringową. Kwota dziennego wyżywienia wynosi 11 zł. W przypadku indywidualnej diety kwota dziennego wyżywienia wynosi 12,50. Kwota ta nie jest naliczana w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – tj. sms do godz. 20 dnia poprzedniego. Opłata za wyżywienie może ulec zmianie w ciągu roku.