Standardy ochrony małoletnich

Standardy ochrony małoletnich

W dniu 8 lutego 2024 r. Zarządzeniem dyrektora Niepublicznego Przedszkola Świat Dziecka Montessori zostały w przedszkolu wprowadzone standardy ochrony małoletnich.

Jest to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed przemocą został wprowadzony ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy — kodeks rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Zasady (procedury) zostały opracowane i wdrożone w przedszkolu.