Kadra

Nasza kadra

Nasza kadra posiada wyższe wykształcenie kierunkowe w zakresie – pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz ma ukończone kursy z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Część naszej kadry jest w trakcie szkolenia i posiada wewnętrzną chęć doskonalenia siebie i uzupełniania wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć zgodnie z zasadami Montessori. Ale przede wszystkim zależy nam, aby nauczyciele pracujący z państwa dziećmi oprócz odpowiednich kwalifikacji posiadały bardzo dobry kontakt z podopiecznymi i były zaangażowane w swoją pracę. Nauczyciele wspomagający posiadają wykształcenie wyższe o kierunku zbliżonym z wychowaniem przedszkolnym, tj. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika specjalna z rewalidacją, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, psychologia, itp.

Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu mają obowiązek dokształcania się w ciągu roku szkolnego na szkoleniach lub warsztatach tematycznie związanych z wychowaniem przedszkolnym lub pedagogiką Montessori.