Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat (możliwe są wyjątki) Zapis dziecka do Przedszkola poprzedza przybycie obojga rodziców lub opiekunów prawnych na spotkanie wprowadzające w ideę pedagogiki Marii Montessori, zapoznanie się z poradnikiem, obserwacja klasy w czasie pracy własnej. W szczególnych sytuacjach dyrekcja przedszkola może zdecydować się na kolejne spotkanie, w celu poznania dziecka.

Jeżeli rodzic nie zgadza się z ideą Montessori lub informacjami zawartymi w poradniku, nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacji.

Po zapoznaniu się i akceptacji zasad zawartych w Poradniku, Rodzic zobowiązuje się rzetelnie wypełnić kartę zgłoszenia dziecka,
a następnie podpisać Umowę o Świadczenie Usług.
Umowa ta każdorazowo zawierana jest na okres do dnia 31 sierpnia. Niepodpisanie umowy oraz brak wpłaty wpisowego traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w przedszkolu.