Obowiązek Informacyjny

Obowiązek Informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)

informujemy, iż:

  • administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole “Świat Dziecka Montessori” z siedzibą w Krakowie (30-134), ul. Zarzecze 14.
  • dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola,
  • osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.