Plan dnia

Plan dnia w naszym przedszkolu

7:15 - 9:00
Schodzenie się dzieci do przedszkola

9:00 - 11:30
Praca własna z pomocami Montessori (I praca własna)

11:30 - 12:00
Spotkanie w kręgu / angielski lub inne zajęcia dodatkowe (rozmowa o bieżących wydarzeniach, grupowe zajęcia dydaktyczne)

12:00 - 13:00
Wyjście na spacer/podwórko

13:00 - 13:50
Wspólny obiad

13:50 - 15:30
II praca własna / odpoczynek / zajęcia dodatkowe

16:00 - 17:15
Swobodna aktywność dzieci, zajęcia świetlicowe