Podstawy metody Montessori

Podstawy Metody Montessori

Co to jest chłonny umysł, fazy sensytywne i kiedy występują? Jak nauczyciel Montessori może wykorzystać tę wiedzę?
Co to jest normalizacja? Jak nauczyciel Montessori może wykorzystać tę wiedzę?
Jakie były odkrycia Marii Montessori w dziedzinie pedagogiki?
Podstawowe założenia metody Marii Montessori
Czego uczy dziecko samokontrola zawarta w materiale? Kontrola błędu.
Cechy Nauczyciela Montessori