Wizja i misja

Rys historyczny

Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym dzięki współpracy rodziców i nauczycieli, działając w przygotowanym otoczeniu, stworzymy warunki do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka.

Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji
i wychowania człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły
i przekonanego o własnej wartości człowieka.

Nasze Przedszkole to miejsce, w którym  dzieci uczą się za pośrednictwem zmysłów, bezpośredniego działania i doświadczenia, zgodnie z własnym tempem rozwoju, zainteresowaniami, możliwościami i ograniczeniami.